Zrozum swoje konto CRM

Zrozum swoje konto CRM

Kluczowe terminologie CRM

W każdym środowisku biznesowym istnieją terminy takie jak Namiary, Transakcje, Kampanie, Faktury itp. Poniżej znajduje się lista takich terminów i ich definicje używane w Zoho CRM. Więcej takich terminów można znaleźć w Glosariuszu Zoho CRM. Zapoznaj się z przewodnikiem wdrażania CRM, aby dowiedzieć się, jak krok po kroku skonfigurować konto CRM.

Namiary
Namiary to niewykwalifikowane kontakty lub możliwości sprzedaży w Twojej firmie. Są to surowe dane zebrane o osobach lub przedstawicielach organizacji zebrane podczas targów, seminariów, reklam i innych kampanii marketingowych. Namiar przechodzi przez proces kontroli przez przedstawicieli handlowych, a po zakwalifikowaniu jest przekształcany w konto, kontakt i transakcję (okazja) w Zoho CRM.

Konta
Konta to firmy lub działy w firmie, z którymi prowadzisz interesy. W Zoho CRM z kontem można powiązać jeden lub wiele kontaktów. W typowym scenariuszu B2B (jedna firma sprzedaje produkty lub usługi innej firmie) konta odgrywają główną rolę w śledzeniu ważnych informacji o firmie.

Łączność
Kontakty to osoby w organizacji, z którymi Twoja firma prowadzi komunikację biznesową w poszukiwaniu możliwości biznesowych. Niektóre z tych kontaktów mogą należeć do różnych działów w firmie lub do wielu kontaktów tej samej firmy. Kontakty CRM są zazwyczaj konwertowane z kwalifikowanych potencjalnych klientów, importowane z istniejącej listy lub dodawane indywidualnie na podstawie relacji biznesowych z powiązaną firmą.

Transakcje ( Możliwości/ Szanse/ Opportunities/ Potencjały)
Transakcje to możliwości biznesowe z organizacjami (B2B) lub z ludźmi (B2C), które generują realne przychody dla Twojej organizacji. Ewoluuje przez różne etapy sprzedaży, takie jak poszukiwanie, kwalifikacja, analiza potrzeb, propozycja wartości itp., zanim faktycznie stanie się umową, przegraną lub wygraną. Potencjalni klienci, którzy wykazują zainteresowanie Twoją firmą, mogą zostać bezpośrednio zamienione na możliwości, które reprezentują potencjalną sprzedaż.

Prognozy
Prognozy to faktyczne informacje potrzebne do podejmowania mądrych decyzji biznesowych i przewidywania przyszłej sprzedaży. Zapewniają spersonalizowany widok Twojej firmy w czasie rzeczywistym do śledzenia i dostrajania procesu sprzedaży w Twojej organizacji.

Kampanie
Kampanie w Zoho CRM zapewnia platformę do organizowania i rejestrowania całkowitych kosztów kampanii marketingowych. Pomaga w zaznaczaniu poszczególnych etapów, importowaniu docelowych kontaktów, kojarzeniu wszystkich zadań, wydarzeń i wezwań związanych z kampanią. Daje również szczegółowy widok wszystkich kampanii marketingowych, w których brał udział dany klient.

Cenniki
Cenniki to uzgodniona cena sprzedaży produktu klientowi. Na podstawie uzgodnionych warunków ceny mogą nawet różnić się dla różnych klientów. Cena jednostkowa, która jest ceną ustaloną przez producenta dla produktu oraz ceną katalogową, która jest ceną sprzedawcy, może być podawana w cennikach. Dodatkowo można zdefiniować zakresy rabatów.

Dostawca
Dostawcy to firmy, osoby lub kontrahenci, od których Twoja organizacja nabywa produkty i usługi. Szczegóły dostawcy przechowywane w Zoho CRM mogą zapewnić lepszą widoczność dostawców lub dostawców dla przyszłych zamówień produktów.

Oferty
Oferty cenowe to prawne umowy między klientami a dostawcami w celu dostarczenia żądanego produktu w określonym czasie po uzgodnionej cenie. Ofertę można przekształcić w Zlecenie Sprzedaży lub Fakturę jednym kliknięciem. Szablony można również tworzyć na podstawie szczegółów oferty i wysyłać do klienta.

Zlecenia sprzedaży
Zamówienia sprzedaży to potwierdzenie sprzedaży generowane po wysłaniu przez klienta zamówienia zakupu na podstawie Twoich ofert. Wycenę można przekształcić w Zlecenie Sprzedaży jednym kliknięciem.

Zlecenia kupna
Zamówienia zakupu to prawnie powiązane dokumenty składania zamówień, służące do nabywania produktów lub usług od dostawców. Każdy produkt może mieć inny poziom ponownego zamówienia, aby uruchomić tworzenie nowego zamówienia zakupu.

Faktury
Faktury to rachunki wystawiane klientom przez sprzedawcę wraz z towarami lub usługami w celu otrzymania płatności. Wycenę można przekształcić w Zlecenie Sprzedaży lub Fakturę jednym kliknięciem.

Moduł
W Zoho CRM dane są podzielone na grupy lub podziały na podstawie podobieństwa. Każdy dział, który ma podobne dane, nazywany jest „modułem”. Na przykład Namiary to moduł, który zawiera wszystkie dane dotyczące namiarów biznesowych. Kontakty, konta, oferty, wyceny itp. to inne przykłady modułów.
W Zoho CRM moduły są dwojakiego rodzaju - moduły domyślne i moduły niestandardowe (lub generowane przez użytkowników).

Rekord
„Rekord” to ogólna nazwa nadawana każdemu wpisowi dokonanemu w module. Na przykład, jeśli w module Namiary jest dziesięć namiarów, każdy namiar jest rekordem. Jeśli w module Kontakty jest 10 kontaktów, każdy kontakt jest rekordem i tak dalej.

Szybki przegląd ekranu

Zapoznaj się z ekranem, aby lepiej poznać wyświetlacz CRM.

Zakładka domyślna

Po otwarciu konta Zoho CRM pierwszym ekranem, który zobaczysz, jest strona główna. Tutaj możesz rzucić okiem na postęp swoich działań CRM. Jest to pulpit nawigacyjny, który zawiera komponenty z różnych modułów, a zakładkę główną można dostosować, określając, który komponent ma zostać dołączony. 1. Lista modułów.
 2. Ikony wyszukiwania, powiadomień o kanałach, dodawania rekordów, kalendarza Zoho CRM, MailMagnet, konfiguracji.
 3. Komponenty w dostosowanym widoku.
 4. Stopka CRM z ikonami Ask Zia, Gamescope, Sticky Notes, powiadomień Zia.

Widok modułu

 1. Widoki list.
 2. Różne rodzaje widoków - Lista, Kanban i Płótno.
 3. Więcej opcji - Akcje masowe, Autorespondery itp. w oparciu o moduł.
 4. Zaawansowane filtry.
 5. Lista rekordów w wybranym module.

Widok rekordu


 1. Informacje, oś czasu i prywatność danych (gdy włączone są ustawienia zgodności z RODO).
 2. Skrót do powiązanych list.
 3. Powiązane listy w szczegółach.
 4. Możliwość przeglądania szczegółowych informacji.
 5. Widok wizytówki.
 6. Czynności do wykonania na rekordzie - wysyłanie e-maili, konwersja leadów, edycja itp.

Strona konfiguracji


Możesz skonfigurować ustawienia swojego konta CRM, klikając ikonę Konfiguracja znajdującą się w zakładce nagłówka. Zoho CRM zawiera opcje konfiguracji do konfigurowania ustawień ogólnych, użytkowników i kontroli, kanałów, dostosowywania, automatyzacji, administrowania danymi, rynku i przestrzeni programisty. Na początek możesz wstępnie skonfigurować ustawienia Ogólne, które pozwolą Ci uzupełnić swoje dane osobowe i dane firmy. Przejdź do Konfiguracja > Ogólne, aby uzyskać dostęp do ustawień ogólnych.
  • Related Articles

  • E-maile w Zoho CRM — przegląd

   Podstawowym problemem związanym z niezależnym od siebie CRM i kanałem komunikacji jest brak kontekstu sprzedażowego. Oto trzy najważniejsze korzyści z aktywacji poczty e-mail w Zoho CRM. Widok kontekstowy rozmów e-mail z klientem:  Zapis interakcji ...
  • Motywator dla Zoho CRM - Przegląd

   Sprzedaż to dynamiczne środowisko, w którym panuje duża presja, w którym sprzedawcy są zawsze na nogach. Ciągła presja i nieprzewidywalny charakter pracy z klientami mogą łatwo spowodować wypalenie. Nawet najlepiej wyszkolony i wykwalifikowany ...
  • Wprowadzenie do Zoho CRM

   Co to jest CRM? Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) można zdefiniować na wiele sposobów w zależności od tego, co dana osoba zamierza osiągnąć. Dla niektórych jest to strategia identyfikacji, zrozumienia, zarządzania i zaspokajania potrzeb ...
  • Usuwanie konta Zoho CRM

   Każda okoliczność, która skłania Cię do zaprzestania świadczenia usługi Zoho CRM lub usunięcia nieużywanego konta, możesz usunąć konto CRM. Podobnie, jeśli pracownik nie korzysta już z konta org CRM, możesz je dezaktywować lub usunąć. Punkty do ...
  • Zarządzanie ustawieniami konta CRM

   Po zarejestrowaniu się w Zoho CRM i posiadaniu własnego konta, możesz spersonalizować swoje konto CRM. Domyślnie obowiązkowe informacje podane przez Ciebie w momencie rejestracji są automatycznie aktualizowane. Po zalogowaniu możesz zmienić te dane ...