Zarządzanie wieloma organizacjami CRM

Zarządzanie wieloma organizacjami CRM

Uzyskaj dostęp do wielu kont CRM za pomocą jednego logowania

Zoho CRM umożliwia użytkownikom dostęp do wielu kont organizacyjnych (CRM) przy użyciu tego samego adresu e-mail. Jest to szczególnie przydatne dla organizacji, które prowadzą różne konta CRM do zarządzania swoją działalnością, takich jak franczyzobiorca lub spółka zależna.

Na przykład wyobraźmy sobie, że firma programistyczna ma dwie różne jednostki biznesowe w ramach jednego portfolio firmy, z których każda ma oddzielną bazę klientów, strategię marketingową i plany generowania przychodów. W ten sposób firma utrzymuje dwa konta CRM do zarządzania sprzedażą i informacjami o klientach. Dyrektor generalny i kierownictwo często muszą logować się na oba konta, aby zrozumieć rozwój firmy i uzyskać spostrzeżenia, które są wykorzystywane do przygotowywania raportów, planów i pomysłów na przyszłe planowanie. Zapamiętywanie różnych danych logowania może być trudne, a przesyłanie ważnych danych bezpośrednio z kont CRM na posiedzeniu zarządu może być trudne.

Aby poprawić dostępność wielu kont, Zoho CRM umożliwia użytkownikom konfigurowanie wielu organizacji i zarządzanie nimi z jednego konta za pomocą wspólnego poświadczenia logowania. W razie potrzeby mogą łatwo przełączać się między kontami. Istnieją dwa sposoby, w jakie użytkownik CRM może być częścią wielu kont organizacji:
 1. Tworząc konta organizacyjne
 2. Akceptując zaproszenia z innych kont organizacji

Należy pamiętać, że ta funkcja NIE zapewnia żadnej synchronizacji danych między kontami. Jedynym celem tworzenia wielu kont jest zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do różnych kont organizacji CRM.

Tworzenie wielu organizacji CRM

Superadministratorzy i administratorzy CRM mają uprawnienia do tworzenia wielu kont organizacji. Umożliwi im to logowanie się na wiele kont przy użyciu wspólnego poświadczenia logowania. Użytkownicy niebędący administratorami mogą zostać zaproszeni do dołączenia do tych kont organizacji. Mogą zaakceptować zaproszenie i należeć do wielu kont organizacji.

Jest kilka kluczowych punktów, o których należy pamiętać przed utworzeniem wielu kont organizacji:

Edycja CRM nowej organizacji

Nowe konto organizacji, które zostanie utworzone, będzie zawsze domyślnie ustawione na wersję próbną Enterprise. Administrator musi przejść na wymaganą subskrypcję przed zakończeniem okresu próbnego. Użytkownik może należeć do organizacji, które są w różnych wydaniach.

Licencje użytkowników dla organizacji CRM

Licencje użytkownika należy zakupić osobno dla każdego konta. Przeczytaj więcej o kupowaniu licencji użytkowników.

Dostęp do adresów URL kont organizacji

Każde konto ma unikalny adres URL dostępu, który można zmienić w momencie tworzenia konta lub później. Adres URL dostępu może zmienić tylko superadministrator organizacji na stronie Ustawienia firmy na koncie CRM.

Uprawnienie do tworzenia kont organizacji

Aby utworzyć wiele kont organizacji, użytkownik musi być administratorem lub superadministratorem na jednym z kont CRM. Na przykład, jeśli John jest standardowym użytkownikiem profilu produktów Zylker i administratorem usług Zylker, będzie mógł tworzyć konta. Jeśli jednak ma standardowy profil w obu organizacjach, nie będzie mógł utworzyć nowego konta.

Liczba kont

 1. Każdy użytkownik może być częścią 10 kont w danym momencie. Konta te mogą mieć różne wersje (Standard, Professional, Enterprise, Ultimate, CRM Plus lub Zoho One).
 2. Z tych 10 kont jako superadministrator lub administrator możesz utworzyć do 5 nowych kont organizacyjnych.
 3. Użytkownik może utworzyć tylko JEDNO konto CRM Plus i może być częścią maksymalnie dziewięciu innych kont CRM Plus za pośrednictwem zaproszeń otrzymanych od innych organizacji CRM Plus.
 4. Użytkownik może być częścią tylko JEDNEGO konta Zoho One i być częścią innych kont Zoho One jako użytkownik zewnętrzny. Przeczytaj więcej o użytkownikach zewnętrznych.
Aby utworzyć wiele organizacji

 1. Zaloguj się do swojego konta CRM z uprawnieniami administratora.
 2. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. W wyskakującym okienku profilu kliknij strzałkę obok nazwy firmy i kliknij Zarządzaj.
         
      4. Na stronie Lista organizacji kliknij opcję Utwórz nową organizację.
      5. Wprowadź dane organizacji: nazwę firmy, adres URL dostępu, strefę czasową itp.
       
      6. W razie potrzeby zaznacz opcję Załaduj przykładowe dane.
          Spowoduje to wypełnienie niektórych przykładowych danych na tym nowym koncie organizacji, z którymi będziesz mógł pracować i eksplorować funkcje CRM.  
      7. Kliknij Utwórz organizację.
          Zostaniesz przekierowany na konto CRM nowej organizacji.     

Wysyłanie zaproszeń do użytkowników z różnych kont organizacji

Użytkownicy CRM, którzy są już częścią konta CRM, mogą być dodawani i zapraszani do wielu kont organizacji. Będą mogli zaakceptować zaproszenie z innego konta bez konieczności odłączania się od istniejącego konta. Przeczytaj więcej o dodawaniu i zapraszaniu użytkowników.

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszeń

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić zaproszenie do organizacji w ciągu 7 dni z następujących miejsc:
 1. E-mail: zaproszenie e-mail wysłane przez gospodarza będzie zawierało opcję zaakceptowania lub odrzucenia zaproszenia. Jeśli użytkownik należy do innych kont organizacji, te nazwy kont zostaną wymienione w wiadomości e-mail. 
         
 1. Lista organizacji: użytkownik może przejść do ikony profilu i kliknąć Zarządzaj. Lista zaproszonych organizacji będzie dostępna w sekcji Lista organizacji.
         

Zaproszenia wysłane z kont CRM Plus i Zoho One lub dowolnego konta CRM z włączoną integracją Cliq lub ograniczeniem IP NIE będą wymienione w wykazach organizacji. Zaproszeni użytkownicy mogą akceptować zaproszenia dla tego typu kont TYLKO z otrzymanego e-maila z zaproszeniem.

Zarządzanie wieloma kontami organizacji

Przełączanie się między kontami

Użytkownicy, którzy są częścią wielu kont, mogą przełączać się między kontami, klikając ikonę profilu.

Aby przełączać się między kontami
 1. W swoim CRM kliknij ikonę Profil.
 2. Kliknij strzałkę w dół obok nazwy organizacji.
 3. Wybierz i kliknij wybraną organizację.
      

Ustawianie konta organizacji jako domyślnego

Konto organizacji, z którego tworzone jest pierwsze konto, jest uważane za domyślne konto organizacji. Jednak użytkownik może ustawić dowolne konto jako domyślne konto organizacji. Ustawienie konta domyślnego umożliwia użytkownikowi dostęp do tego konta za każdym razem, gdy loguje się do Zoho CRM.
Użytkownik może również wprowadzić adres URL dostępu organizacji, aby bezpośrednio zalogować się do tej konkretnej organizacji.

Aby ustawić konto jako domyślne
 1. Przejdź do wykazu organizacji.
 2. Najedź kursorem na wybrane konto organizacji i kliknij Ustaw jako domyślne.
         

Odłączanie użytkowników od ich domyślnego konta organizacji

W przypadku, gdy użytkownik zostanie odłączony od konta, które jest ustawione jako domyślne przez niego lub konto domyślne zostanie usunięte przez administratora lub superadministratora, przy następnym logowaniu może ustawić inne konto jako domyślne z listy organizacji.

Wiele kont organizacji i integracja

Jeśli korzystasz z innych produktów Zoho lub aplikacji innych firm, które chcesz zintegrować z Zoho CRM, podczas integracji zostaniesz poproszony o wybranie jednego z kont organizacji. Wybrane konto organizacji zostanie zintegrowane z Twoją aplikacją.

W celach informacyjnych dołączyliśmy zrzuty ekranu z niektórych aplikacji, aby pokazać wybór wielu organizacji:
CRM - Integracja z desk (Interfejs użytkownika Desk)

Integracja MS Teams-CRM (interfejs użytkownika MS Teams)

Integracja CRM-Slack
a) Jeśli integracja Slacka i CRM jest włączona ze Slack

b) Jeśli integracja została włączona z Zoho CRM Marketplace.


Poniższa tabela przedstawia sposób, w jaki wiele kont organizacji będzie działać z integracjami:
Aplikacje
Typ Integracji

 1. Zoho Desk
 2. Zoho Projects
 3. Zoho Survey
 4. Zoho Webinar
 5. Zoho Backstage
 6. Zoho Cliq
 7. Zoho Meeting
 8. Zoho Forms
 9. Zoho Social, Zoho Finance
Mapowanie jeden do jednego. Oznacza to, że tylko jedno konto organizacji może być powiązane z portalem Zoho Desk, Zoho Backstage, Zoho Cliq itp.

 1. Zoho Campaign
 2. Zoho Creator
 3. Cisco Teams
Wiele kont organizacji CRM może być powiązanych z jedną organizacją Zoho Campaigns lub Zoho Creator i Cisco Teams.
Zoho Analytics
Jeden raport można zintegrować z wieloma kontami CRM.

Google and Office 365 
Mapowanie jeden do jednego. Oznacza to, że z jednym kontem CRM można powiązać jeden Gmail (kontakt lub kalendarz) i folder Office 365.
MS Teams

Mapowanie jeden-do-jednego tylko z MS Teams. Jeden portal z aplikacji Teams może być powiązany z jednym kontem CRM. Integracje pozwalają zintegrować:
 1. Karty: Można skonfigurować wiele kart z różnych organizacji, aby wyświetlać analizy CRM. Jedna karta może pokazywać dane analityczne z organizacji 1, podczas gdy inna karta może pokazywać dane z organizacji 2.
 2. Rozszerzenie wiadomości: mapowanie jeden-do-jednego, w którym użytkownik może mapować jedną organizację naraz. W razie potrzeby mogą zmienić organizację.
Slack
Mapowanie jeden do jednego. Jedno konto Slack może być powiązane z jednym kontem CRM.
Sales IQ
Mapowanie jeden-do-wielu. Oznacza to, że jedno konto organizacji CRM może być powiązane z maksymalnie pięcioma kontami SalesIQ.

Poniżej wymieniono platformę, z której użytkownik może zainicjować integrację:

Zarówno z CRM, jak i aplikacji Zoho
Tylko z Zoho CRM
Tylko dla innych usług

 1. Zoho Desk
 2. Zoho Backstage
 3. Slack
 4. Zoho Campaign
 5. Zoho Analytics
 6. Sales IQ
 7. Zoho Meeting
 8. Zoho Forms

 1. Zoho Projects
 2. Zoho Survey
 3. Zoho Webinar
 4. Zoho Cliq
 5. Cisco Teams
 6. Google
 7. Office 365
 8. Zoho Social
 9. Zoho Creator
 1. MS Teams


  • Related Articles

  • Zarządzanie kalendarzem w Zoho CRM

   Planowanie i harmonogramowanie jest ważne, jeśli chodzi o spotkania biznesowe. Dobrze przemyślany plan ma duży wpływ na przynoszenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy odpowiednio zaplanowane spotkanie może uzupełnić Twoje planowanie. Firmy ...
  • Zarządzanie Inventory

   Zoho CRM wykracza poza tradycyjne funkcje związane ze sprzedażą i wspiera pełne zarządzanie cyklem sprzedaży poprzez integrację funkcji zarządzania zapasami. Dzięki temu firmy mogą zarządzać przedsprzedażową i posprzedażową księgowością w jednej ...
  • Zarządzaj danymi CRM za pomocą modułów i układów

   Zorganizuj swoje dane CRM za pomocą modułów i układów w Zoho CRM ​
  • W jaki sposób potencjalni klienci, konta, kontakty i oferty są powiązane w procesie sprzedaży?

   W Zoho CRM możesz ręcznie wprowadzać leady, importować je lub przechwytywać informacje o leadach za pomocą formularzy internetowych. W pewnym momencie potencjalny klient może wykazać zainteresowanie Twoimi produktami lub usługami i może być szansa na ...
  • Jaka jest różnica między leadami a kontaktami?

   Leady to surowe dane, które zbierasz na temat osób lub przedstawicieli organizacji, którzy mogą być zainteresowani Twoją firmą. Są one zwykle zbierane z różnych źródeł, takich jak internet, targi, seminaria, reklamy i inne kampanie marketingowe. ...