Scalanie rekordów w Zoho CRM

Scalanie rekordów w Zoho CRM

Są dwa sposoby deduplikacji rekordów:

1) Po wejściu w listę rekordów na wybranym module (np. Namiary), wybieramy trzy kropki i wybieramy opcję "Usuń zdublowane Namiary". Następnie system pyta się na podstawie, których pól ma wyszukać duplikaty. Wszystkie rekordy pasujące do szablonu i nie posiadające żadnych kolidujących pól zostaną automatycznie scalone, dla pozostałych trzeba będzie ręcznie wybrać wartości pól scalonych rekordów.

2)Jak wejdzie się na dany rekord i kliknie w trzy kopki w prawym rogu (obok Edytuj) i po rozwinięciu się listy wybrać opcję "Znajdź i scal duplikaty".
Po otwarciu się okienka należy można wybrać  dwa kryteria łaczenia"Match any of the criteria below" (domyślnie zaznaczone) i "Match all criteria below", oraz ustawić jakie parametry powinny być przeszukiwane (system domyślnie uzupełnia je z wybranego rekordu), a następnie wcisnąć przycisk "Wyszukaj".
Na dole zostaną wyświetlone rekordy pasujące do schematu, zaznaczamy wybrane rekordy (maksymalnie na raz możemy scalić ze sobą trzy wybrane rekordy) i klikamy w przycisk "Następny".
Jeśli system nie najdzie jakiś sprzecznych danych w polach rekordu, to znaczy np. że wszystkie wartości będą identyczne, albo jeden z rekordów będzie miał pustą wartość w jakimś polu, a drugi je uzupełnione, to system automatycznie połączy rekordy bez dalszego zaangażowania użytkownika.
Jeśli w jakimś polu rekordy, które chcemy połączyć, będą miały różne wartości, system wyświetli okno, gdzie użytkownik będzie miał do wyboru, która wartość zostanie na scalonym rekordzie.
  • Related Articles

  • Scalanie zduplikowanych rekordów

   Kiedy pracujesz ze znaczną ilością danych, utrzymywanie bazy danych wolnej od duplikatów staje się dość trudne. Wraz ze wzrostem możliwości tworzenia rekordów w CRM wzrastają również szanse na zduplikowanie wpisów. Na przykład ten sam lead może ...
  • Deduplikuj rekordy (automatyczne scalanie duplikatów)

   Jeśli nie masz pewności, które rekordy zostały zduplikowane, możesz pozwolić CRM na sprawdzenie modułów za pomocą narzędzia Deduplikuj. CRM automatycznie znajdzie i połączy dokładne dopasowania. W przypadku konfliktów w wartościach pól należy ręcznie ...
  • Sprawdzanie zduplikowanych rekordów w Zoho CRM

   Kiedy masz setki i tysiące rekordów w swoim CRM, gdy Twoja firma się rozwija, sprawdzenie, czy nie ma duplikatów, staje się bardzo trudnym zadaniem. Zoho CRM pomaga zatrzymać duplikaty, zanim jeszcze zostaną utworzone, za pomocą tego, co nazywamy ...
  • Specyfikacje w Zoho CRM

   Edycje Zoho CRM Zoho CRM to aplikacja oparta na chmurze, która oferuje pięć różnych edycji, z których każda zawiera różne funkcje skupiające się na konkretnych potrzebach biznesowych. Free Standard Professional Enterprise Ultimate Każda edycja ma ...
  • Zarządzanie kalendarzem w Zoho CRM

   Planowanie i harmonogramowanie jest ważne, jeśli chodzi o spotkania biznesowe. Dobrze przemyślany plan ma duży wpływ na przynoszenie pozytywnych rezultatów, podczas gdy odpowiednio zaplanowane spotkanie może uzupełnić Twoje planowanie. Firmy ...