RingCentral

RingCentral

Skonfiguruj integrację RingCentral

RingCentral to system komunikacji oparty na chmurze, który jest stworzony dla biznesu. Jest prosty w konfiguracji i obsłudze. Dzwoń, smsuj, faksuj, wykonuj połączenia konferencyjne, organizuj spotkania online itp. w dowolnym czasie z dowolnego urządzenia bez konieczności zmiany różnych systemów. Po zintegrowaniu RingCentral z Zoho CRM możesz wykonać następujące czynności.

 • Po otrzymaniu połączenia przychodzącego lub zainicjowaniu połączenia wychodzącego z kontaktu CRM za pośrednictwem RingCentral, możesz zobaczyć widok wizytówki kontaktu w Zoho CRM.
 • Wszystkie połączenia wykonane lub odebrane za pośrednictwem RingCentral są automatycznie rejestrowane w Zoho CRM i możesz przeglądać dzienniki połączeń.
 • Możesz dodać działania uzupełniające na koniec każdego połączenia z Zoho CRM.
Notatka
 • Aby ta integracja działała, musisz mieć konto RingCentral.
 • W urządzeniu musi być również zainstalowany telefon programowy RingCentral.
 • Tylko Administrator konta Zoho CRM może włączyć Integrację RingCentral.
 • Po włączeniu przez Administratora integracja jest aktywowana dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik konta Zoho CRM Organization może zalogować się do RingCentral za pomocą swoich unikalnych danych uwierzytelniających.

Aby skonfigurować RingCentral w Zoho CRM, musisz:

 1. Włącz integrację RingCentral
 2. Zaloguj się do swojego konta RingCentral w Zoho CRM

Włącz integrację RingCentral

Aby włączyć integrację RingCentral

 1. Wybierz kolejno Konfiguracja > Kanały > Telefonia.
 2. Wybierz RingCentral.

 3. Kliknij Włącz.

Notatka
 • Po kliknięciu przycisku Włącz poczekaj, aż strona odświeży się automatycznie. Nie klikaj nigdzie indziej, dopóki nie pojawi się ekran logowania RingCentral.

Zaloguj się do RingCentral

Po włączeniu integracji RingCentral zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto RingCentral z Zoho CRM.

Aby zalogować się na swoje konto RingCentral

 1. Kliknij Zaloguj się do RingCentral, jeśli chcesz od razu zalogować się na swoje konto.
 2. Zostaniesz przekierowany do strony logowania RingCentral, gdzie musisz wprowadzić dane logowania i kliknąć Zaloguj.
   

 3. Jeśli logujesz się później, możesz użyć ikony telefonu w prawym dolnym rogu strony, aby uzyskać dostęp do ekranu logowania RingCentral.

 4. Po zalogowaniu określ sposób wykonywania połączeń w oknie Preferencje.

Preferencja rejestrowania nieodebranych połączeń

Domyślnie, jeśli kilku członków grupy kolejki połączeń nie zaakceptuje połączenia przychodzącego, nieodebrane połączenie zostanie zarejestrowane dla każdego użytkownika w module CRM Calls. Możesz włączyć opcję „Nie rejestruj nieodebranych połączeń, jeśli odbierze je inny użytkownik Zoho”, jeśli nie chcesz rejestrować wielu wpisów nieodebranych połączeń z jednego numeru. Włączając tę opcję będziesz:
 1. Rejestrowanie nieodebranych połączeń dla dowolnego członka kolejki połączeń, gdy żaden użytkownik nie odbierze połączenia
 2. Rejestruj odebrane połączenie z członkiem, który odbiera połączenie.
 
Aby włączyć preferencje rejestru połączeń
 1. Przejdź do Ustawienia > Kanały > Telefonia.
 2. Na stronie głównej RingCentral przejdź do zakładki Preferencje.
 3. Włącz przycisk przełączania. 


Preferencje

Po zintegrowaniu RingCentral możesz skonfigurować preferowany sposób wykonywania połączeń. Preferencje można również modyfikować, klikając ikonę Telefon ( ) w prawym dolnym rogu okna.

Możesz dzwonić przez:
 1. Dzwonienie
 2. Przeglądarka
 3. Telefon programowy
 4. Aplikacja RingCentral na komputery

Wykonywanie połączeń przez Ringout

RingOut umożliwia dzwonienie do klientów (dowolny numer) z konta RingCentral. Dostępne będą urządzenia skonfigurowane z RingCentral, za pomocą których można wykonać połączenie wychodzące lub odebrać połączenie przychodzące. Status telefonu programowego to Online lub Offline. Należy pamiętać, że gdy telefon programowy jest w trybie offline, nie będzie można wykonywać ani odbierać połączeń w Zoho CRM.

 1. Telefon niestandardowy
  Oprócz softphone możesz również wykonywać połączenia, podając numer telefonu. Gdy zadzwonisz do klienta, RingCentral najpierw zadzwoni do Twojego urządzenia. Komunikat głosowy poprosi o naciśnięcie 1. Gdy to zrobisz, RingCentral zadzwoni do Twojego klienta (lub numeru, na który chcesz zadzwonić).

Dzwonienie z przeglądarki RingCentral

Dzwonienie z przeglądarki do RingCentral umożliwia wykonywanie połączeń bezpośrednio z CRM bez konieczności przełączania się między kontem CRM a RingCentral. Wtyczki WebRTC są instalowane, aby umożliwić bezproblemowe wywoływanie przeglądarki, a komunikacja z użytkownikiem końcowym zostanie nawiązana w czasie rzeczywistym.

Aby nawiązywać połączenia przez przeglądarkę, musisz wybrać opcję Przeglądarka w wyskakującym okienku preferencji połączeń. Możesz także zapisać swoje preferencje wraz z identyfikatorem rozmówcy wychodzącego odbiorcy, dzięki czemu możesz łatwo zidentyfikować osoby dzwoniące na numery RingCentral podczas wykonywania połączeń wychodzących.

Możesz teraz dzwonić bezpośrednio z przeglądarki bez konieczności korzystania z softphone. Pozwala to również bezpośrednio uczestniczyć w połączeniach przychodzących w Twoim CRM.Dzwoń przez Softphone

Możesz dzwonić do klientów za pomocą telefonu programowego RingCentral. W tym celu na urządzeniu musi być zainstalowany Softphone.

Wykonywanie połączeń przez aplikację RingCentral Desktop

Po pobraniu aplikacji możesz dzwonić do klientów za pomocą aplikacji komputerowej Ring Central. 


Notatka
 1. Funkcje Wycisz, Wyłącz wyciszenie, Zatrzymaj, Wstrzymaj i Dialpad zostaną zawarte w wyskakującym okienku, jeśli wybierzesz opcję Przeglądarka.
 2. Funkcje Wycisz, Wyłącz wyciszenie, Wstrzymaj i Wstrzymaj będą dostępne w wyskakującym okienku dla opcji Dzwonek i Telefon programowy.
 3. Przed wybraniem opcji przeglądarki należy zapoznać się z funkcjami łączności sieciowej.
 4. Wywoływanie przeglądarki będzie obsługiwane tylko w Chrome 29 i nowszych oraz Firefox 47 i nowszych.

Użyj integracji RingCentral

Po włączeniu RingCentral w Zoho CRM i zalogowaniu się na swoje konto RingCentral w Zoho CRM oraz softphone RingCentral, możesz korzystać z tej integracji RingCentral. Możesz odbierać połączenia przychodzące, inicjować połączenia wychodzące i dodawać dalsze działania Zoho CRM.

Odbieraj połączenia

Po odebraniu połączenia przychodzącego od kontaktu CRM za pośrednictwem RingCentral, możesz wyświetlić widok wizytówki kontaktu.Po zakończeniu połączenia opcje monitorowania w oknie Połączenie zakończone pozwalają dodawać połączenia i przypisywać zadania do kontaktu.


Wykonywanie połączeń

W przypadku zainicjowania połączenia wychodzącego do kontaktu w Zoho CRM, połączenie jest realizowane przez RingCentral.

Aby zainicjować połączenie wychodzące z Zoho CRM

 1. Kliknij żądany rekord.
 2. Na stronie Szczegóły rekordu kliknij ikonę Telefon obok numeru telefonu.Działania uzupełniające

Po zakończeniu każdego połączenia za pośrednictwem RingCentral możesz wykonać dowolne lub wszystkie z poniższych czynności w oknie Połączenie zakończone w Zoho CRM. Zostałyby one automatycznie powiązane z odpowiednim rekordem.

 • Dodaj kolejne połączenie.

 • Dodaj kolejne zadanie.

Wyświetl dzienniki połączeń i nagrania połączeń

Połączenia wykonane, odebrane, nieodebrane i nieodebrane w Zoho CRM za pośrednictwem RingCentral są automatycznie rejestrowane w module Połączenia.

Aby wyświetlić dzienniki połączeń

 1. Kliknij moduł Połączenia.
 2. Wybierz widok listy Wszystkie połączenia.
 3. Kliknij dowolny rekord, aby wyświetlić szczegóły połączenia.
 4. Nagrane rozmowy są wyświetlane w tej sekcji.
Notatka
 • Nagrane rozmowy można przeglądać tylko wtedy, gdy włączona jest integracja RingCentral, a użytkownik jest zalogowany.

Wyłącz integrację RingCentral

Integrację RingCentral można wyłączyć w dowolnym momencie. Tylko Administrator konta Zoho CRM może wyłączyć integrację.

Aby wyłączyć integrację RingCentral

 1. Przejdź do Konfiguracja > Kanały > Telefonia.
 2. Kliknij Wyłącz.

Notatka
 • Po wyłączeniu integracji RingCentral nie będziesz już mógł wykonywać połączeń w Zoho CRM przez RingCentral.
 • Po wyłączeniu przez Administratora integracja jest wyłączona dla wszystkich użytkowników na koncie Organizacji.
 • Szczegóły połączenia wprowadzone przed wyłączeniem integracji pozostają nienaruszone.

Dzwonienie przez przeglądarkę do RingCentral

Wywoływanie przeglądarki RingCentral umożliwia użytkownikom wykonywanie połączeń bezpośrednio z Twojego CRM bez konieczności przełączania się między kontem CRM a oprogramowaniem RingCentral. Wtyczki WebRTC są instalowane, aby zapewnić bezproblemowe wywoływanie przeglądarki i komunikację w czasie rzeczywistym z użytkownikiem końcowym.

Przyjrzyjmy się następującym komponentom łączności sieciowej, które muszą być uwzględnione w sieci użytkownika.

Konfiguracja zapory

Firewall zawiera interfejs sieci rozległej, taki jak DSL, Ethernet lub modem kablowy. Konfiguracja zapory umożliwia kontrolę wychodzących portów TCP i UDP do publicznego Internetu z przeglądarki korzystającej z klienta RingCentral. Umożliwia również otwieranie portów, aby serwer klienta miał czas na wymianę informacji z serwerem zdalnym.


Router

Router zapewnia routing, kierowanie ruchem, przekazywanie pakietów, a także zapewnia obsługę ping i traceroute ICMP, zarządzanie pasmem, priorytetyzację pakietów i inteligentną inspekcję pakietów.


Dostęp do zapory

Dostęp do zapory zapewnia, że wychodzący i przychodzący port zapory jest otwarty między wewnętrzną siecią użytkownika a ISP WAN dla aplikacji, takich jak kontrola połączeń, media RTP, udostępnianie i rejestracja telefoniczna oraz usługi pomocnicze. Ten dostęp do zapory umożliwia kontrolę połączeń i łączność na ścieżce multimediów.


Wtyczki WebRTC

WebRTC pomaga aplikacjom multimedialnym w czasie rzeczywistym działać bez instalacji dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym z użytkownikiem końcowym niezależnie od używanej przeglądarki. Poniżej przedstawiono porty, które należy otworzyć przed włączeniem opcji przeglądarki w preferencjach połączeń RingCentral.


Rodzaj ruchuProtokołyNumer portu źródłowegoNumer portu docelowego
Media sygnalizacyjne i (zabezpieczone) (WebRTC)HTTP/TLS/TCP, STUN/UDP
5060, 6182, 8080, 8083
5060, 6182, 8080, 8083  • Related Articles

  • Zarządzaj danymi CRM za pomocą modułów i układów

   Zorganizuj swoje dane CRM za pomocą modułów i układów w Zoho CRM ​
  • Wprowadzenie do Zoho CRM

   Co to jest CRM? Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) można zdefiniować na wiele sposobów w zależności od tego, co dana osoba zamierza osiągnąć. Dla niektórych jest to strategia identyfikacji, zrozumienia, zarządzania i zaspokajania potrzeb ...
  • Specyfikacje w Zoho CRM

   Edycje Zoho CRM Zoho CRM to aplikacja oparta na chmurze, która oferuje pięć różnych edycji, z których każda zawiera różne funkcje skupiające się na konkretnych potrzebach biznesowych. Free Standard Professional Enterprise Ultimate Każda edycja ma ...
  • Instalowanie aplikacji mobilnej CRM

   Zoho CRM Mobile Edition umożliwia dostęp i pracę z danymi Online Zoho CRM z dowolnego miejsca na iPhonie, iPadzie i telefonach z systemem Android. W innych urządzeniach z systemem operacyjnym dostęp do aplikacji internetowej można uzyskać za ...
  • Motywator dla Zoho CRM - Przegląd

   Sprzedaż to dynamiczne środowisko, w którym panuje duża presja, w którym sprzedawcy są zawsze na nogach. Ciągła presja i nieprzewidywalny charakter pracy z klientami mogą łatwo spowodować wypalenie. Nawet najlepiej wyszkolony i wykwalifikowany ...