Przekierowanie wiadomości z Zoho Mail do Zoho Desk

Przekierowanie wiadomości z Zoho Mail do Zoho Desk

Zoho Desk wyświetla tylko maile, które zostały odebrane od momentu ustawienia przekierowania, wszystkie historyczne dane należy zaimportować do Zoho Deska, przesyłam link do instrukcji Zoho jak importować dane do Zoho Desk: https://help.zoho.com/portal/kb/articles/importing-data-to-zoho-desk (najpierw najlepiej zaimportować Kontakty, a następnie Zgłoszenia, aby zachować odpowiednie powiązanie między zgłoszeniami).

Aby odpowiednio ustawić przekierowanie Zoho Maila do Zoho Desk należy najpier w Zoho Desk ustawić maila do przekierowania wiadomości: https://help.zoho.com/portal/kb/articles/forwarding-your-support-emails-to-zoho-desk , a następnie na koncie Zoho Mail ustawić przekierowanie wiadomości na ustawiony adres email Zoho Desk: https://www.zoho.com/mail/help/email-forwarding.html

Dodatkowo, aby maile z tych aliasów wpadały do odpowiedniego departamentu należy ustawić reguły Przepływu pracy, który na podstawie adresu email do jakiego jest zgłaszany problem przydzieli Zgłoszenie do odpowiedniego Departamentu.

Link do ustawiania departamentów: https://help.zoho.com/portal/kb/articles/managing-departments-in-help-desk
Link do ustawienia Przepływu pracy: https://help.zoho.com/portal/kb/articles/workflow-automations