Udostępnianie danych innym użytkownikom.

Udostępnianie danych innym użytkownikom.

Problemem jest ustawienie udostępniania danych. Aby użytkownik nie będący Administratorem mógł widzieć wszystkie rekordy można wykonać dwie czynności:
1) Nadać mu rolę Głównego Dyrektora (CEO)
2) W Ustawieniach -> UŻYTKOWNICY I KONTROLA -> Kontrola bezpieczeństwa, jest opcja "Ustawienia udostępniania danych" i tam można ustawić, że dany moduł jest ogólnodostępny dla wszystkich, albo regułę dla poszczególnych ról / grup,
  • Related Articles

  • Konfigurowanie reguł udostępniania danych

   Domyślnie prawa dostępu do rekordów CRM są ustawione jako prywatne, dzięki czemu właściciel rekordu i jego menedżer mogą nadzorować dane CRM. Jednak korzystając z reguł udostępniania danych, możesz rozszerzyć prawa dostępu na użytkowników należących ...
  • Rodzaje bezpieczeństwa danych — przegląd

   Zarządzanie złożonością administrowania bezpieczeństwem jest jednym z rosnących problemów w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza otwartym na e-commerce lub z dużymi sieciami. W tak wymagających czasach dostępność Zarządzania Bezpieczeństwem jest ...
  • Importowanie danych do Zoho CRM

   Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...
  • Wzbogacanie danych

   Jakość Twoich danych CRM ma ogromne znaczenie dla Twojej firmy, ponieważ jeśli chodzi o sprzedaż, wszystko zaczyna się tutaj. Gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe, przedstawiciele handlowi nie są w stanie całkowicie zrozumieć potencjalnych ...
  • Eksportowanie danych CRM

   Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM: Eksportuj dane (moduły i raporty) Poproś o kopię zapasową danych CRM Eksportuj dane modułu Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po ...