Eksportowanie danych CRM

Eksportowanie danych CRM

Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM:

 1. Eksportuj dane (moduły i raporty)
 2. Poproś o kopię zapasową danych CRM

Eksportuj dane modułu

Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po wyeksportowaniu danych możesz dalej sprawdzać lub przechowywać dane na własnym serwerze (serwerach). Z modułu można wyeksportować maksymalnie 3000 rekordów.  

Dostępność
Wymagane pozwolenie
Użytkownicy z uprawnieniami do eksportu (modułu) w swoim profilu mogą uzyskać dostęp do tej funkcji.Limit eksportu raportów
 1. W formatach PDF i Excel możesz wyeksportować 2000 rekordów na partię (rekordy z jednej strony raportu).
 2. W formacie CSV możesz wyeksportować 20 000 rekordów z pierwszej strony raportu i 2000 z kolejnych stron.
Zauważ, że jedna strona raportu zawiera tylko 2000 rekordów.

Aby wyeksportować dane z modułów
(poprzez Narzędzia do administrowania danymi)
 1. Przejdź do opcji Konfiguracja > Administracja danymi > Eksportuj.
 2. Na stronie Eksportuj dane wybierz moduł, z którego chcesz wyeksportować dane z listy Wybierz moduł eksportu.
 3. Kliknij Eksportuj.
  Rekordy zostaną wyeksportowane i zapisane w formacie .CSV na dysku lokalnym.


Notatka
 • Możesz wyeksportować do 3000 rekordów z modułu w formacie .CSV.
 • Zoho CRM w żaden sposób nie zawiera żadnych szkodliwych informacji ani danych w eksportowanych plikach. Jednak jako środek ostrożności, aby zabezpieczyć się przed nieznanymi zagrożeniami bezpieczeństwa, zaleca się, aby podczas otwierania wyeksportowanego pliku w programie MS Excel szukać ostrzeżeń o wykonywalnych operacjach. Prosimy nie aktualizować żadnych poleceń w pliku CSV wyeksportowanym z Zoho CRM.  • Related Articles

  • Importowanie danych do Zoho CRM

   Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...
  • Rodzaje bezpieczeństwa danych — przegląd

   Zarządzanie złożonością administrowania bezpieczeństwem jest jednym z rosnących problemów w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza otwartym na e-commerce lub z dużymi sieciami. W tak wymagających czasach dostępność Zarządzania Bezpieczeństwem jest ...
  • Konfigurowanie reguł udostępniania danych

   Domyślnie prawa dostępu do rekordów CRM są ustawione jako prywatne, dzięki czemu właściciel rekordu i jego menedżer mogą nadzorować dane CRM. Jednak korzystając z reguł udostępniania danych, możesz rozszerzyć prawa dostępu na użytkowników należących ...
  • Migracja danych: wprowadzenie

   Kreator migracji danych w Zoho CRM zapewnia dokładną migrację danych i pomaga ograniczyć znaczną część ręcznej pracy. Automatycznie mapuje importowane pliki do modułów CRM i importuje kolumny plików do pól Zoho CRM. W przypadku modułów, które nie są ...
  • Zarządzaj miejscem do przechowywania danych

   Przestrzeń dyskowa w Zoho CRM jest podzielona na dwie kategorie: Dane i Plik, co zapewnia wyraźniejszą reprezentację. Te kategorie są dalej podzielone na szczegóły dotyczące przechowywania i użytkowania. Przechowywanie danych Jest to całkowita ...