Czy w Zoho Campaigns można automatycznie generować unikalne kupony/kody przypisane do klienta? Czy jest integracja kuponów z Zoho CRM?

Czy w Zoho Campaigns można automatycznie generować unikalne kupony/kody przypisane do klienta? Czy jest integracja kuponów z Zoho CRM?

Istnieje możliwość generowania unikalnych kuponów dla klientów, dzięki Zoho Campaigns.  
Aby stworzyć kampanię z unikalnymi kuponami, trzeba zalogować do Zoho Campaigns i wybrać "Email campaigns">>"Advanced Campaigns">> "Coupon Campaign", po wybraniu tej opcji na ekranie powinna pojawić się sekcja "Coupon Details".  

W tej sekcji pozostaje uzupełnić szczegóły tj. Prefix - od których będzie się zaczynał kod kuponu (od 4-12 znaków), Expiry Date - data  wygaśnięcia  kuponu, Expiry Date Format - sposób wyświetlania daty. Po zatwierdzeniu tych informacji, pojawi się kolejne okno, gdzie należy uzupełnić dane dotyczące kampanii (nazwę, temat,..).

Po zatwierdzeniu tych informacji pozostanie wybranie lub stworzenie szablonu maila i dopasowanie jego treści do pożądanej formy, w miejscu, gdzie chcemy, aby był wyświetlany unikalny kupon i np. jego data ważności wklejamy kolejno formuły $[CT:CUPONCODE]$ oraz $[CT:EXPIRYDATE]$ , jeśli szablon spełnia wymogi można kliknąć "Save&Close".  

Na koniec wybieramy grupę odbiorców naszej kampanii, wysyłamy.  
Wszystkie szczegóły dotyczące kuponu można sprawdzić poprzez moduł "Contacts">>"Coupon Services", nas tronie "Coupon Validation" wprowadzić numer kuponu i kliknąć "Check", aby pojawiły się szczegóły.  

W systemie Zoho CRM, informacje o kampanii wyświetla się w karcie danego kontaktu w sekcji Campaigns.
  • Related Articles

  • Integracja projektów Zoho — przegląd

   Sprawne planowanie to klucz do sukcesu każdego projektu biznesowego. Firma zawsze pracuje w zespole z kilkoma projektami i osobami z nimi związanymi. Jeśli nie są one efektywnie zaplanowane i zarządzane, wydajność spada. Na ratunek przychodzi ...
  • Sprawdzanie zduplikowanych rekordów w Zoho CRM

   Kiedy masz setki i tysiące rekordów w swoim CRM, gdy Twoja firma się rozwija, sprawdzenie, czy nie ma duplikatów, staje się bardzo trudnym zadaniem. Zoho CRM pomaga zatrzymać duplikaty, zanim jeszcze zostaną utworzone, za pomocą tego, co nazywamy ...
  • Rozwiązywanie problemów z integracją Zoho CRM z Zoho Desk

   1. Why am I unable to integrate Zoho Desk with Zoho CRM? Profil/uprawnienia: Domyślnie w CRM osoby, które mają uprawnienia na poziomie administratora lub profil administratora, mają uprawnienia dostępu do rozszerzeń. Nie będziesz w stanie zintegrować ...
  • Praca z integracją formularzy Zoho

   Czym są formularze Zoho? Korzystając z Zoho Forms, możesz łatwo zbudować formularz online dla wszystkich Twoich potrzeb biznesowych. Stwórz i dostosuj formularz, dodaj wymagane pola i wyślij go swoim klientom, ułatwiając tym samym zbieranie danych. ...
  • Importowanie danych do Zoho CRM

   Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...