Czy można zrobić backup danych ?

Czy można zrobić backup danych ?

Od niedawna posiadam konto Zoho CRM, na razie w wersji bezpłatnej, ale nie wykluczam przejścia na wersję rozbudowaną.

Tymczasem chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś możliwość backupowania (może eksportowania) danych umieszczonych w systemie, na mój dysk, tak abym w razie jakichkolwiek problemów mógł mieć to u siebie w bezpiecznym miejscu.

Dotąd nie doszukałem się takiej możliwości.


Jak najbardziej. Dwie drogi. Ręczna i automatyczna.


Może Pan albo exportować ręcznie, pojedynczo kolejne tabele ( Namiary, Konta, Kontakty) itp. Opcja "exportuj wszystkie namiary" itp

Ewentualnie ( co wielu Klientów robi) nastawia Pan backup comiesięczny ( lub cotygodniowy) w setup. Otrzyma Pan linki do pełnego zrzutu baz danych. Ta opcja kosztuje 10 USD za każde uruchomienie. 

  • Related Articles

  • Migracja danych: wprowadzenie

   Kreator migracji danych w Zoho CRM zapewnia dokładną migrację danych i pomaga ograniczyć znaczną część ręcznej pracy. Automatycznie mapuje importowane pliki do modułów CRM i importuje kolumny plików do pól Zoho CRM. W przypadku modułów, które nie są ...
  • Importowanie danych do Zoho CRM

   Dane można gromadzić z różnych źródeł, takich jak zakup bazy danych rekordów, zbieranie danych z targów i kampanii itd. Importowanie rekordów z takich zewnętrznych źródeł do Zoho CRM jest jedną z najważniejszych czynności związanych z tworzeniem ...
  • Konfigurowanie reguł udostępniania danych

   Domyślnie prawa dostępu do rekordów CRM są ustawione jako prywatne, dzięki czemu właściciel rekordu i jego menedżer mogą nadzorować dane CRM. Jednak korzystając z reguł udostępniania danych, możesz rozszerzyć prawa dostępu na użytkowników należących ...
  • Eksportowanie danych CRM

   Zoho CRM udostępnia dwie opcje eksportu danych CRM: Eksportuj dane (moduły i raporty) Poproś o kopię zapasową danych CRM Eksportuj dane modułu Funkcja Eksportuj dane pozwala na eksport danych (w formacie CSV) z poszczególnych modułów CRM. Po ...
  • Zarządzaj miejscem do przechowywania danych

   Przestrzeń dyskowa w Zoho CRM jest podzielona na dwie kategorie: Dane i Plik, co zapewnia wyraźniejszą reprezentację. Te kategorie są dalej podzielone na szczegóły dotyczące przechowywania i użytkowania. Przechowywanie danych Jest to całkowita ...