ZohoDesk - Blueprint, widocznośc dodatków

ZohoDesk - Blueprint, widocznośc dodatków

Czy jest możliwość korzystania z dodatków do zoho desk np. ZohoDrive bezpośrednio z okna edycji odpowiedzi w ramach blueprint?