Zmiany w synchronizacji CRM a Campaigns - uproszczona wersja.

Zmiany w synchronizacji CRM a Campaigns - uproszczona wersja.

Dzisiaj Zoho poinformowało o zmianach w sposobie synchronizacji kontaktów/namiarów z CRM do Campaigns. Celem ostatnich zmian (zarządzanie tematami, segmentacja list) jest utrzymanie kampanii tak prostych i skutecznych, jak to tylko możliwe. Mając to na uwadze, Zoho udostępnia uproszczoną wersję synchronizacji CRM a Campaigns.

Porosimy pamiętać, że przejść na nową wersję można w dowolnym momencie do 30 września 2022 r. Do tego czasu będą nadal obsługiwane wszystkie synchronizacje w istniejącej wersji, a po 30 września 2022 system automatycznie się przeniesie do nowej wersji.

Jak ta synchronizacja działa teraz

Obecnie istnieją dwa rodzaje synchronizacji do importowania danych z CRM:
Natychmiastowe: konfigurowalne tylko dla potencjalnych klientów, kontaktów i niestandardowych modułów
Okresowe: Konfigurowalne dla potencjalnych klientów, kontaktów, kont, transakcji i niestandardowych modułów (codziennie, co tydzień lub co miesiąc).

Oto kilka wyzwań związanych z obecnym systemem:
  • Moduły kont i ofert można synchronizować tylko codziennie, co tydzień lub co miesiąc w ramach opcji okresowej synchronizacji
  • Wszelkie aktualizacje pól w CRM nie są odzwierciedlane w kampaniach, dopóki nie nastąpi okresowa synchronizacja
  • Istnieje wstępnie ustawiony miesięczny limit łącznej liczby synchronizacji, które możesz utworzyć i którymi możesz zarządzać zarówno dla swojej organizacji, jak i poszczególnych modułów.
 Co się zmienia?

W nowej wersji wystarczy skonfigurować jedną synchronizację dla potencjalnych klientów, kontaktów i niestandardowych modułów — wszystkie są natychmiastowe. Co ważniejsze, nie ma już potrzeby uruchamiania oddzielnych synchronizacji dla powiązanych kont i modułów transakcji, ponieważ są one również synchronizowane natychmiastowo z tą jedną konfiguracją.

Ta jednorazowa konfiguracja oznacza również, że każdy rekord skojarzony z modułami będzie domyślnie natychmiast synchronizowany. Możesz oznaczyć je jako „marketingowe” i „niemarketingowe” w Zoho Campaigns, więc płacisz tylko za kontakty marketingowe.

Ta aktualizacja toruje również drogę do prostego zarządzania wypisania się z bazy (opt-out) na dwa sposoby:
  • Nie importuj tych, którzy zrezygnowali z otrzymywania e-maili sprzedażowych w Zoho CRM.
  • Określ, w jaki sposób Kampanie powinny aktualizować rekordy CRM, gdy ktoś zrezygnuje z subskrypcji e-maili marketingowych
Uwaga: w ten sposób usuwane są również opcję niestandardowego widoku i synchronizacji opartej na kryteriach. Dzieje się tak, ponieważ gdy rekord wychodzi z widoku niestandardowego lub opartego na kryteriach w CRM, nie jest aktualizowany w kampaniach. 

Teraz zamiast tworzenia niestandardowych widoków w CRM, które synchronizowaliśmy do Campaigns, Zoho proponuje nam (jedyna opcja) tworzyć segmenty wewnątrz Campaigns na podstawie pól w CRM. 

Żeby dokonać aktualizacji, trzeba przejść do modułu Contacts - Sync services - pojawi się okienko z dostępem do aktualizacji.

Jeśli masz jakieś pytania - pisz w komentarzach poniżej.
Tutaj dostaniesz odpowiedź najszybciej :)