Dodanie osoby do Listy "osoba pozyskująca kontakt"

Dodanie osoby do Listy "osoba pozyskująca kontakt"

Co muszę zrobić na użytkowniku aby wyświetlał się na liście osoby pozyskujące kontakt w zakładce "Firma">"Utwórz Firma" 9 wiersz "osoba pozyskująca kontakt"