Aktualizacje przepływu pracy (workflow) dla szybszego, bardziej angażującego i efektywnego e-mail marketingu

Aktualizacje przepływu pracy (workflow) dla szybszego, bardziej angażującego i efektywnego e-mail marketingu

Nowe zmiany pozwolą Ci osiągnąć poniższe cele podczas korzystania z workflow.
 • Ponownie dodaj kontakt do tego samego workflow
 • Określ kryteria i usuń kontakty, które nie pasują do kryteriów wyzwalania workflow
 • Zapewnij uwzględnienie kontaktów na podstawie ich zachowania za pomocą wyzwalacza „E-mail Action”
 • Wybierz konkretną datę, aby rozpocząć przepływ pracy za pomocą wyzwalacza „Date-field”
 • Powiąż segmenty z każdym przepływem pracy za pomocą wyzwalacza „Wprowadź segment”
 • Niech akcja „Zarządzanie subskrypcjami” w przepływach pracy pomoże Twoim kontaktom zdecydować, który temat subskrybować, aby uzyskać bardziej zorientowane na klienta podejście
 • Wybierz najważniejszą ścieżkę dla swoich kontaktów na podstawie ich zaangażowania w aktualizacje w akcji „Odpowiedź”
 • Dołącz nowe kontakty do trwającego przepływu pracy, używając warunku „Aktywność e-mail” zamiast tworzenia osobnego
 • Opóźnij kampanie, wprowadź zmiany w ostatniej chwili, a następnie wznów kampanię, aby uzyskać maksymalne zaangażowanie ze zaktualizowanym warunkiem „Czas oczekiwania”
 • Pozwól każdemu kontaktowi osiągnąć pożądane cele dzięki „kryteriom wyjścia”

Co zostało usunięte?
Usunęliśmy z naszych przepływów kilka funkcji, które uznaliśmy za zbędne. Cele osiągalne przy użyciu tych funkcji można teraz osiągnąć skuteczniej, korzystając z istniejących i zaktualizowanych funkcji. Usunęliśmy następujące funkcje:

 • Pętla przypomnienia (Reminder loop)
 • Warunek trójdrożny (Three way condition)
 • Przejdź do końca przepływu pracy (Move to end-of- workflow)
 • Pomiń kryteria (Skip criteria)
 • Kategoria akcji zakończenia przepływu pracy (End-of-workflow action category)
Opis wszystkich zmian można przeczytać tu https://www.zoho.com/campaigns/workflows-update.html
Potrzebujesz pomocy  - pisz w komentarzu poniożej.