Aktualizacje produktów Zoho People: luty 2022

Aktualizacje produktów Zoho People: luty 2022

W zeszłym miesiącu wprowadzone zostały nowe funkcje do systemu zarządzania szkoleniami Zoho People (LMS), systemu zarządzania sprawami, modułu onboardingowego i wielu innych ważnych modułów.

Oto zestawienie lutowych aktualizacji:
  • Raport postępów uczestnika: Włącz administratorom szkoleń wyświetlanie zapisów pracowników na kursy, stanu ukończenia, procentu ukończenia i ocen końcowych.
  • Uprawnienia do ponownego otwierania spraw: Wyłącz opcję, która umożliwia pracownikom ponowne otwieranie spraw zatwierdzeń w systemie CMS. Zarządzaj sprawami i śledź je bez zamieszania.
  • Rozwijane pytanie: umożliwienie uczniom wyboru właściwej odpowiedzi z czterech opcji za pomocą nowej opcji menu rozwijanego w naszym Systemie zarządzania szkoleniami.
  • Termin zakończenia przyjęcia na pokład: określ, kiedy kandydat powinien zakończyć proces wdrażania na podstawie wstępnej daty dołączenia.
  • Termin samooceny: umożliwienie recenzentom wydajności wydłużenie terminu samooceny dla pracowników.
  • Termin anulowania żądania zatwierdzenia: Zdefiniuj okres, w którym pracownik może anulować swoje wcześniej zgłoszone żądania zatwierdzenia.